A tudományos háttér egyszerűbben megfogalmazva!:

Mi az a Biorezonancia?

Egyszerűbb nyelven megfogalmazva, az atommag saját tengelye körül forgásban van,az őt körülvevő,körpályán keringő elektronok energiaváltozásuktól függően a röppályájukat módosítva elektromágneses rezgéseket bocsájtanak ki a környezetük felé. Minden anyagnak van mérhető elektromágneses rezgése. Több eredmény is azt bizonyítja, hogy ha a szervezetbe juttatjuk egy anyag elektromágneses rezgésének információját, akkor a szervezet hasonlóan fog reagálni mintha a kémiai úton juttattuk volna be. A NASA is érdeklődik eme fiatalnak tekinthető technológia iránt, mivel a fejlesztések következményeként akár az űrben képesek lehetnek "legyártani" az éppen szükséges gyógyszereket,valamint imitálni tudják a földi létünket lehetővé tevő, a szervezet belső biológiai óráját szabályozó külső szinkronizáló információkat!

Néhány fontos gondolat a biofizikai háttérről:

A sejtek egymás közötti kommunikációja biofotonok révén valósul meg/Popp/ a Pischinger-féle alapregulációs rendszer matrixán/sejtközti állomány/keresztül.

Biofotonok:a látható fény területén ultragyenge fotonemisszió csak az élő rendszerekben ,a sejtmagban/DNS/keletkezik,koherens fény,mely rezonanciajelenségeken keresztül biokémiai reakciókat és a sejthártyán töltésváltozást vált ki.A biofotonok koherens elektromágneses/EM/mezőket építenek fel a sejtek között,az anyagcsere befolyásolása révén fejtenek ki hatást a szomszédos sejtekre és szövetekre,ezáltal fizikai úton hatnak a biokémiai anyagokra,folyamatokra.

A Pischinger-féle alapregulációs rendszer felépítése: Regulációs egység=sejt+extracelluláris tér/kapillárisok,vegetatív idegvégződések,alapállomány,azaz matrix/
Ha a sejtközti tér alapállományában/matrix/sok salakanyag halmozódik fel,akkor a matrix regulációs szempontból optimális szol-állapota/”hígabb”/átalakul “reakció- merev gél állapotúvá/”kocsonyásabb”/,ennek következtében a biofotonok révén megvalósuló sejtközti kommunikáció romlik vagy lebénul,betegségek jönnek létre.

Az egészség fogalma biokybernetikai nyelven fogalmazva:
Egészség=zavartalan sejtek közötti kommunikáció
Betegség=megzavart vagy bénult sejtek közötti kommunikáció

A Mora Diagnosztika és Terápia célja és lehetőségei:A sejtek közötti zavartalan kommunikáció helyreállítása!!az önszabályozó rendszer/Pischinger-féle alaprendszer/optimális működését zavaró,gátló,nagyon sokszínű oki terheléses háttér felmérése és komplex korrekciója révén.Ennek során a Mora-készüléket kéz-,láb-,és speciális elektródákon keresztül,mint egy speciális szabályozókört csatlakoztatjuk a szervezet különböző biológiai szintjein működő funkciókör-hálózathoz.Ezen a szabályozókörön keresztül történik az információcsere/az eltérések érzékelése,értékelése és korrekciója/

A MORA-KÉSZÜLÉK és a MORA-ELV TECHNIKAI Részletei

-A Mora-Terápia:Kibernetikai szabályozókör a Mora-készülék és a beteg között.A testazonos/A/rezgések kóros komponensei 180-fokkal invertálva/Aquer/kerülnek vissza a kezelt személy szervezetébe,ahol ezek ezáltal gyengülnek,majd kioltódnak.
-A terhelő EM-rezgések/elektromágneses-rezgések/invertálásával/=az információkarakterisztika kioltása fázisazonos ellenregulációval/a szervezet képessé válik a primér/elsődleges/szabályozókörök újra felépítésére.
-Az ultragyenge EM-rezgéseket a Mora-készülék optikai szétkapcsolás révén elválasztja a testben képződő Ohm-áramoktól.
-Variofilter-rendszer beépítése lehetővé teszi a különböző frekvenciatartományok előállítását és felhasználását a kezeléseknél.
-Biológiai filter/scanner molekulák/beépítése lehetővé teszi a harmonikus és dysharmónikus rezgések szétválasztását,majd ezek a rezgések elektronikus moduláció után/erősítés,gyengítés invertálás/visszakerülnek a betegre.
-A paciensazonos rezgések biológiai szűrése és a harmónikus,valamint dysharmónikus rezgések különböző elektronikus feldolgozása pontosabb csatlakozást tesz lehetővé a beteg fizikai miliőjéhez,és célzottabb hatást a szabályozókör-rendszerben.

Az információszétválasztás lehetőségének háttere:


-A molekula-rezgések lebegő frekvenciái dyskrét frekvenciák,melyek anyagoktól függően különbözőek és széles értékhatárok között mozognak.
-az emberi szervezetben a molekula-rezgések dyskrét lebegő frekvenciáit a molekulák közötti erők határozzák meg.
-Betegség esetén megváltozik a távolság a nagymolekulák között és ezzel a lebegő frekvenciák is.
-A Mora-készülékben lévő molekulaszűrő ill.szélessávú molekuláris szívókör nagyszámú scanner-molekulát tartalmaz,melyek esszenciális anorganikus és organikus szubsztanciakomplexumból állnak,amelyek különböznek egymástól mennyiségileg és minőségileg is.Ezek kizárólag fiziológiás scanner-molekulák,és csak azokkal a molekularezgésekkel jönnek rezonanciába,melyek az emberi testben fiziológiásan is jelen vannak./ezek a H=harmónikus rezgések/
-A hatásmechanizmus és ezzel a szétválasztó hatás az elemi részecskék/protonok,elektronok,neutronok/magspinrezonancia- frekvenciáin alapszik.
-A H-rezgések/harmonikus-rezgések/-tehát a molekuláris szívókörből származó rezonancia-rezgések-elválnak a D - rezgésektől/dysharmónikus-rezgések/,miközben a H-információk közvetlenül és többnyire enyhén erősítve visszavezetődnek a szervezetbe,míg a D- információk invertálva/180 fokkal tükörképre fordítva/szintén többé vagy kevésbé erősítve visszakerülnek a szervezetbe.
-Az invertált D-információk eredményeképpen a pathológiás információkarakterisztika gátlása,és ezzel a fizikai szabályozó rendszer tehermentesítése jön létre.
-A dysharmónikus rezgéscsoportban nemcsak kóros/pathológiás/rezgések találhatók,hanem azok a fiziológiás,tehát normális rezgéskomponensek is,melyek nem szerepelnek a biológiai szűrőben,így nem kerülhettek a szétválasztáskor a harmónikus rezgés-csoportba.Ezek invertált rezgésekkel történő kioltása nem jelent problémát,mert ezek flexibilis,”hajlékony”rezgések,melyek a kioltás után azonnal regenerálódnak.Ez nem jelent a szervezet számára lényeges terhelést.A kóros rezgések viszont merev,”rigid”rezgések,melyek a kioltás után nem képesek azonnal regenerálódni,gyengülnek,majd kioltódnak.
-A Mora-terápia terápia-ciklusokban történő kivitelezése-a terápiás idő és szünet váltakozásán keresztül-lehetővé teszi,hogy a szervezet folyamatos fizikai korrekciója révén a kezelés számára mindig a legaktuálisabb információk álljanak rendelkezésre.Ezáltal a szabályozókörök minden terápialépés után aktualizálódnak és a kezelés során optimálisan kerülnek feldolgozásra.

Néhány meggyőző eset nevek említése nélkül:

 • 1/ 85 éves hasi daganatos hölgy inoperábilis stádiumú megbetegedéssel kereste fel intézetünket 2009 ben. A Mora-kezelésekkel a daganatkiváltó belső miliő teszteléssel történő feltárását követően sikerült a szervezet védekező képességét,öngyógyító képességét olymértékben felerősíteni,hogy a néhány hétre,hónapra prognosztizált élettartama 5 évvel meghosszabbodott,később már nem tudták kimutatni a tumort,végelgyengülésben hunyt el.

 • 2/ 19 éves leánynál aszimmetrikus jobb oldali alsó végtag megvastagodás miatt /lymphödéma/klinikai kivizsgálás történt .Jobb oldali 4x5cm átmérőjű vastag falú petefészek cysztát találtak.A tervezett műtétet megelőzően 5 napon keresztül napi 2x40 perces Mora-kezelést kapott.A műtét megkezdése előtt, már a műtőben, hasi UH-vizsgálat történt,de már nem találták a műtendő cysztát,így lefújták a műtétet.A Mora irodalom is leírja,hogy a Mora-technika alkalmas a petefészek cyszták konzervatív kezelésére,mert az oki háttér befolyásolása/Pl.ösztrogén dominancia,azaz relatív progeszteron-hiány/lehetővé teszi a petefészek-cyszták műtét nélküli eltüntetését,vagy megkissebbítését. Esetünket követően 15 esetből 13-szor sikerült eltüntetni,vagy jelentősen megkisebbíteni a petefészek-cysztákat.A sikertelennek tűnő esetekben/az egyik polycysztás petefészek volt/ valószínűleg nem értük el a kezelések számával az egyéni ideális küszöbdózist,amit minden klinikai szituációban az eset súlyosságától is függően fontos minél jobban megközelíteni.A fenti esetet 17 évvel ezelőtt le is közöltük a Komplementer Medicina szakmai folyóiratban./a nyiroködéma,azaz lymphödéma oka végül is veleszületett nyirokér fejlődési rendellenesség,primér lymphödéma volt,mely a pubertás kort követően manifesztálódott/

 • 3/ 19 éves sportoló fiúnál váratlanul kettőslátás,jobb felső-és alsó végtagi izom-beidegzési zavarok jelentkeztek nyilvánvaló agyi történés következtében.A Mora-diagnosztika során sok terhelő információ mellet pozitív volt az Agytörzs-és a szemmozgató izmok szervpreparátum-információja.Az iskolagyógyászat felvetette a Sclerosis Multiplex első subjának lehetőségét,amit sem az agyi MR,sem a liquor-lelet,sem a Mora Sclerosis Multiplex Nozóda-negativitása nem támasztott alá.Tüneti kezelésként a kórházban nagydózisú szteroid-infúziókat kapott az agytörzsi ödéma csökkentésére 5 napon keresztül,eközben kitartóan szemtornát végzett,majd szájon át szedett,fokozatosan csökkenő dózisú szteroid gyógyszereléssel hazabocsájtották konkrét diagnózis nélkül!Ekkor kezdődött a Mora kezelési sorozat,mely során rendeztük az oki terheléses hátteret,a szteroid-bevitel fokozatos csökkentése mellet egy szteroid információs koktélt 1000-szeres erősítéssel bevittünk a szervezetbe,hogy a mellékvese esetleges gyengült állapotát támogassuk annak felerősödéséig.A beteg 100 Mora-kezelést kapott.Azóta 10 év telt el.Ma is tünet-és panaszmentes!

 • 4/ Állóképességi sportoló 2 hetes,naponta végzett kezelési sorozat előtt és után vérképet csináltatott laborban. A labor olyan fokú hematokrit és hemoglobin növekedést mutatott ki,amit csak magaslati edzőtáborral vagy illegális szerekkel lehetett volna csak elérni.

 • 5/ A Mora-Technikát 38 évvel ezelőtt kezdték Németországban kifejleszteni.Néhány biológiai kísérletet is elvégeztek annak igazolására,hogy az alacsony energiájú információátvitel/információtranszfer/ valóban megtörténik,s hogy a kémiai szerek anyagi,materiális hatását képesek ezen szerek információi is ugyanúgy kiváltani.

 • a/ Első kísérlet:Egy akváriumban ebihalak úszkáltak,ezekből alakul ki a béka metamorfózis útján.Ha az akváriumba emberi pajzsmirigy-hormont,Tyroxint öntöttek,ez gyorsította a metamorfózist.Ezt követően a Tyroxint betették a Mora-készülék bemeneti információkat tartalmazó elektródájába/MT1/,a levett rezgésinformációkat a készülék normál formában felerősítve a kimeneti információkat megjelenítő elektródájában/MT2/elhelyezett vízre eltárolta,s ezt az információval "individualizált"vizet beleöntötték az akváriumba,ez ugyanúgy képes volt a metamorfózis felgyorsítására,mint amikor közvetlenül a Tyroxint öntötték az akváriumba.Tehát a kémiai szer hatását képes volt imitálni a szer rezgésinformációja!

 • b/ Második kísérlet:Egy talajt megmérgeztek egy toxikus anyaggal,majd ebben a mérgezett talajban búzaszemeket kezdtek csíráztatni.A búzaszemek nagyon gyengén kezdtek csírázni. Ekkor a mérget betették a Mora-készülék bemeneti információkat tartalmazó elektródájába/MT1/,levették a méreg rezgésinformációját,majd ennek tükörkép-információját felerősítve eltárolták a készülék kimeneti információit tartalmazó elektródájában/MT2/elhelyezett víz memóriájában,s ezzel a "memorizált vízzel",mint öntözővízzel kezdték locsolgatni a "satnya"csírákat,melyek ezután elkezdtek szebben,életképesebben csírázni!Tehát a méreg kémiai terhelő hatását képesek voltak a Mora-készülék által létrehozott "tükörkép-rezgésekkel"ellensúlyozni,semlegesíteni!

FONTOS!

A Mora-Biorezonancia Diagnosztika és Terápia,mint egy modern HOLISZTIKUS,INTEGRATÍV GYÓGYÁSZATI TUDOMÁNYOS TECHNIKA alkalmas az iskolagyógyászat csodálatos diagnosztikai és terápiás lehetőségei ellenére nehezen értelmezhető szituációkban is kiszélesíteni a diagnosztikus és terápiás korlátokat,lehetőségeket.

A MORA Biorezonancia Technológia sem mindenható, de a diagnosztika,a gyógyítás és a prevenció területén úttörő szerepet felvállalva képes hidat építeni a nyugati tipusú gyógyászat és a funkcionális medicina szemléletmódja és eszköztára között,miközben elhárítja a szervezet öngyógyító-képességének érvényre jutását gátló külső és belső akadályokat,s mindezt a betegek érdekében teszi!

Elérhetőségeink

Elérhetőségek

A vizsgálatokat a MORA Technika magyarországi oktatója, Dr. Balázsi Péter belgyógyász és reumatológus szakorvos végzi.
 • Hétfőtől - Péntekig: 8:00 - 16:00
 • Cím: 9400 Sopron Patak utca 11.
 • Tel: 06 (99) 334-773
 • Email: peterbalazsimora@outlook.com

Üzenet Online